Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:sobrewiki:manual

Manual de la Wiki-OFSTI

Amb aquest manual sabràs el necessari per a poder col·laborar, i per tant, crear i editar contingut de la wiki. Aquest és un manual que explica els aspectes més bàsics a tenir en compte, perè no és el seu objectiu explicar totes les possibilitats que permet la wiki, ja que això es pot trobar en el manual oficial de Dokuwiki.

Si abans d'editar qualsevol pàgina vols experimentar, fer servir la pàgina de proves.

Com registrar-se

Si desitges col·laborar en la wiki, pots subscriure't a pàgines o publicar comentaris, és necessari registrar-se. Per a això simplement accedeix a la pàgina de registre i introdueix un nom d'usuari i el teu email. Seguidament t'arribarà un correu amb el password per poder iniciar sessió en la pantalla de login.

Una vegada has iniciat sessió, si ho desitges pots modificar la teva contrasenya accedint en la pantalla d'actualització del perfil, a dalt a la dreta:

Editar una pàgina

Si estàs registrat pots editar qualsevol de les pàgines de la secció de “Continguts”, les quals són: interoperabilitat, sintàctica, semàntica i estàndards. D'aquesta manera pots ajudar a millorar aquestes pàgines ampliant-la amb els teus coneixements o simplement corregir algun error que hagis detectat.

Per a editar qualsevol d'aquestes pàgines, entra dins de la mateixa pàgina i clica sobre el botó “Editar aquesta pàgina” situat a la dreta de la pàgina.

Ventana d'edició

La finestra d'edició és l'espai on pots escriure i editar el contingut que desitgis. Aquesta et proporciona una barra d'eines que et permet donar-li format al text, inserir imatges o incloure enllaços, entre altres opcions habituals com qualsevol programa d'edició de text.

El format al text es pot aplicar simplement seleccionant el text i clicant sobre el botó corresponent, o introduir els caràcters especials de Dokuwiki abans i després del text. Per exemple, incloure doble asterisc abans i després d'una paraula o text, li dóna el format de negreta.

Si vols més informació sobre la sintaxi i edició del text amb les eines de Dokuwiki, consulta l'apartat de sintaxi del manual oficial de Dokuwiki.

Dokuwiki també et permet fer servir codi HTML i codi PHP per a donar-li format al text o incloure altres tipus d'elements com capes, frames, formularis, etc.

Per fer servir HTML simplement s'ha d'incloure el contingut entre les etiquetes <HTML> i </HTML>, o per incloure contingut en PHP aquest s'ha d'incloure entre les etiquetes <PHP> i </PHP>.

Per exemple, el següent codi HTML crea la taula que es mostra a continuació:

Nombre Teléfono
Lucía García 55577854 55577855

Per més informació sobre la inclusió de contingut en HTML o PHP, es pot consultar l'apartat corresponent en el manual oficial de Dokuwiki.


Creació de noves pàginas

Si desitges crear noves pàgines, sigui per publicar un article o crear noves seccions en noves pàgines, primer has de tenir en compte des d'on s'accedeix a aquesta o altres pàgines que desitges crear, ja que primer s'han de crear els enllaços.

Per crear un enllaç, s'introdueix el nom de la pàgina i el text separats pel símbol | e incloure'ls entre els símbols que fa servir Dokuwiki pels enllaços; aquests són [[ i ]]. Per exemple; [[la_meva_nova_pagina|La meva nova pàgina]].

Una vegada guardada la pàgina on s'ha creat l'enllaç, aquest es marcarà de color vermell indicant que l'enllaç creat encara conté una pàgina inexistent. Per crear la pàgina simplement es clica sobre l'enllaç creat, i posteriorment sobre el botó de “Crear aquesta pàgina” que es mostra a la dreta de la pantalla.

Si dessitges més informació sobre la creació d'enllaços, pots accedir a l'apartat de Links de la documentació oficial de Dokuwiki.

Publicació en Castellà i Català

En la Wiki-OFSTI es permet publicar en dos idiomes; en castellà i en català. Quan estàs en qualsevol pàgina, pots canviar entre un idioma o un altre simplement clicant sobre la icona corresponent en forma de bandera, en la part superior de la pàgina. El contingut de les pàgines no es tradueix automàticament, sinó que és necessari redactar la traducció. Per tant, si crees una pàgina nova i desitges que aquesta es mostri en els dos idiomes, és necessari que després de redactar-la i publicar-la en un idioma, cliquis sobre la icona de la bandera de l'altre idioma. Posteriorment clica sobre la icona de creació de nova pàgina per a començar a crear el contingut en aquest altre idioma.

Creació d'hipervincles

Dokuwiki permet crear enllaços per a fer referències a altres pàgines de manera molt simple. Aquests poden ser enllaços interns o externs, és a dir, enllaços que porten a altres pàgines dins de la pròpia wiki, o enllaços que porten a altres pàgines externes fora de la wiki.

Creació d'enllaços interns

Per crear enllaços a altres pàgines de la wiki, simplement es posa entre dobles claudàtors el namespace en el qual se situa la pàgina que volem referenciar, i posteriorment el text que es mostrarà d'enllaç, separat per la barra vertical |. El següent exemple mostra l'enllaç a la pàgina sintàctica de la wiki:

[[ca:contenidos:sintactica|pàgina sintàctica]] –> pàgina sintàctica

Creació d'enllaços externs

Per crear enllaços a altres pàgines externes, es posa entre dobles claudàtors la URL en el qual se situa la pàgina que volem referenciar, i posteriorment el text que es mostrarà d'enllaç, separat per la barra vertical |. El següent exemple mostra l'enllaç a la pàgina www.google.com:

[[https://www.google.com/|Google]] –> Google

Subscriure's a pàgines

La suscripció a pàgines et permet rebre un email cada vegada que algú ha realitzat alguna modificació en la pàgina subscrita. Per a subscriure't a una pàgina, simplement has de clicar sobre el botó “Subscriure's a canvis de la pàgina” situat a la dreta de la pantalla.

Pots subscriure't a tantes pàgines com desitgis, i cancel·lar subscripcions sempre que vulguis entrant en la pàgina subscrita i clicant sobre el mateix botó amb forma de sobre (mostrat en la imatge anterior) per a gestionar la subscripció de la pàgina.

Afegir la possibilitat de comentar

Dokuwiki també ofereix la possibilitat d'afegir un fòrum de discussió en les pàgines creades. D'aquesta manera, qualsevol altre usuari registrat pot deixar un comentari o respondre a altres usuaris en la pàgina.

Per a afegir el fòrum de discussió, afegeix el següent codi al final de la pàgina:

~~DISCUSSION|Deixa aquí els teus comentaris

Si desitges més informació sobre aquesta característica, consulta el manual aquí.


You could leave a comment if you were logged in.
ca/sobrewiki/manual.txt · Darrera modificació: 2019/07/09 09:45 per drodriguez