Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:smartonfhir
This version is outdated by a newer approved version.DiffThis version (2020/05/28 16:38) was approved by jcobos.The Previously approved version (2020/05/28 16:36) is available.Diff

Aquesta és una revisió antiga del document


SMART on FHIR

Els diferents centres proveïdors tenen eines i formats de dades propis per a representar, emmagatzemar, recollir i accedir a la HCE (Electronic Health Record). Aquests formats propis fan que si es vol integrar un sistema, dispositiu o aplicació externa amb aquesta HCE, sigui necessari realitzar un desenvolupament a mida. D’aquesta manera, si una aplicació s’ha d’integrar en dos centres diferents, la integració s’haurà de fer a mida i específica per cada sistema d’informació de cadascun dels centres.

SMART (Substitutable Medical Applications and Reusable Technologies) on FHIR té per objectiu resoldre aquesta dificultat, estandarditzant la manera en què els EHR i les aplicacions s’autentiquen i integren. Al web oficial, SMART on FHIR es defineix com:

Un conjunt d’especificacions obertes per integrar aplicacions amb registres electrònics de salut, portals, intercanvis d’informació sanitària i altres sistemes informàtics de salut:

  • Dadess estructurades: FHIR
  • Ambits y autoritzacions: OAuth2
  • Sign-in: OpenID Connect
  • Integració senzilla del UI: HTML5

L'objectiu original era permetre a qualsevol desenvolupador crear una aplicació d'atenció mèdica que funcionés en qualsevol organització de salut, independentment de la HCE. Inicialment, la seva intenció era definir un estàndard que fes possible aquest model. No obstant això, quan l'estàndard FHIR va començar a rebre suport per part de la comunitat mèdica, SMART es va allunyar de el desenvolupament de l'estàndard i es va centrar en formalitzar el procés per interactuar amb les interfícies FHIR, descrivint com les aplicacions han de ser «llançades» des de la HCE i estandarditzant els protocols de seguretat utilitzats per tercers per intercanviar dades amb els sistemes d'HCE de les organització sanitàries.

Les aplicacions SMART on FHIR s'executen sobre els registres de salut electrònics, permetent als metges accedir a aplicacions connectades directament en el seu flux de treball per a visualitzar, interactuar i transmetre dades de salut amb més facilitat. La plataforma busca donar als usuaris opcions a través de la substituïbilitat, per mitjà de les quals un usuari o institució pot triar una aplicació o funció alternativa a través d'una botiga d'aplicacions o un repositori de HCE.

 

CDS Hooks

CDS Hooks és una especificació per al suport a la decisió remot independent de l'proveïdor, proposat per Josh Mandel, investigador a l'Escola de Medicina de Harvard i arquitecte líder d'SMART on FHIR.

Un dels reptes als quals s'enfronten les apps SMART per a la seva integració en la HCE és que l'usuari ha de decidir i realitzar l'acció de llançar l'aplicació. Els metges han de saber quina aplicació serà útil en quin punt del seu flux de treball. Aquesta especificació defineix una sèrie de 'hooks' que proporcionen informació, suggeriments o accés a una aplicació SMART, dins el flux de treball estàndard d'un usuari. Fins i tot si el metge no sabia de l'existència d'aquesta aplicació o no estava pensant en això, es proporciona una targeta recordant-li que existeix, i oferint-se a executar-lo. Per tant, CDS Hooks és realment una tecnologia complementària per a les apps SMART, ja que fa més fàcil executar l'aplicació correcta en el moment adequat, alhora que ajuda a evitar accions explícites.

CDS Hooks tracta d'obrir la HCE a serveis de suport a decisió clínica de tercers. Per als desenvolupadors, CDS Hooks proporciona un model per a incrustar de manera profunda els seus serveis i aplicacions dins de el flux de treball de la HCE d'una manera oberta i interoperable, aprofitant les dades FHIR i aspectes de SMART on FHIR. Per als proveïdors, CDS Hooks obre un nou conjunt de suport a la decisió clínica rellevant segons el context en el seu flux de treball. No obstant això, l'especificació CDS Hooks es troba encara en una etapa més primerenca i està clarament menys madura que el protocol SMART on FHIR.

Els estàndards aplicats a el suport a la decisió clínica i, potser el que és més important, eines i recursos que donin suport aquestes normes, són elements crítics perquè les capacitats dels SSDC es trobin cada vegada més a l'abast dels proveïdors de salut.

Conscients de la importància de la interoperabilitat en l'entorn sanitari, a Gradiant hem adoptat l'ús d'estàndards sanitaris oberts, per tal que les eines de suport a la decisió clínica que desenvolupem siguin accessibles per al major públic possible, contribuint així a la millora de l'assistència sanitària.

Referències d'utilització d'SMART on FHIR

Intelligent Mortality Reporting with FHIR: Una necessitat urgent en l'àrea de la salut pública és la notificació oportuna, precisa i completa de les morts i les condicions que les condueixen. Aquesta investigació demostra la viabilitat de desenvolupar aplicacions SMART-on-FHIR per permetre que els professionals mèdics realitzen informes de defunció oportuns i precisos en múltiples jurisdiccions diferents dels Estats Units.

SMART Precision Cancer Medicine (PCM): A FHIR-based App to Provide Genomic information at the Point of Care: PCM és un programari de codi obert perquè els metges poden tractar a l'pacient individual analitzant les possibles mutacions genètiques de el càncer.

74 A web based service for modular SMART on FHIR application development: Aplicació web funcional que recull un catàleg de funcions SMART modulars que un desenvolupador pot utilitzar per implementar en la seva pròpia aplicació. La plataforma permet als no codificadors explorar components SMART on FHIR i desenvolupar aplicacions prototip. Té una biblioteca de fragments de codi executables que poden actuar com una eina útil i referència a l'crear aplicacions SMART.

ca/contenidos/smartonfhir.1590676720.txt.gz · Darrera modificació: 2020/05/28 16:38 per jcobos