Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:organismos
This version (2020/06/02 10:38) was approved by jcobos.The Previously approved version (2020/05/28 10:45) is available.Diff

Organismes oficials en interoperabilitat

Per poder utilitzar els estàndars en salut, aquests han d'estar aprovats per les institucions i organismes que vetllen perquè aquests estàndards cobreixin totes les necessitats en sanitat.

És per això que en aquest article volem descriure aquells organismes que gestionen els diferents estàndards amb els quals treballem.

ca/contenidos/organismos.txt · Darrera modificació: 2020/06/02 10:38 per jcobos