Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:contenidos:norma25010

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
ca:contenidos:norma25010 [2020/05/27 14:19]
jcobos creat
ca:contenidos:norma25010 [2020/05/27 14:23]
jcobos
Línia 1: Línia 1:
-====== Norma ISO/IEC 25010 ======+====== ​Resum de la Norma ISO/IEC 25010 ====== 
 + 
 +La qualitat del producte programari es pot interpretar com el grau en què aquest producte satisfà els requisits dels seus usuaris aportant d'​aquesta manera un valor. Són precisament aquests requisits (funcionalitat,​ rendiment, seguretat, mantenibilitat,​ etc.) els que es troben representats en el model de qualitat, el qual categoritza la qualitat del producte en diferent característiques. 
 + 
 +El model de qualitat del producte definit per la ISO/IEC 25010 està format per vuit característiques de qualitat necessàries per qualsevol producte programari 
 + 
 +**Adequació funcional**  
 + 
 +Representa la capacitat del producte programari per proporcionar funcions que satisfan les necessitats declarades i implícites,​ quan el producte s'usa en les condicions especificades.  
 + 
 +**Eficiència d'​acompliment** 
 + 
 +Aquesta característica representa l'​acompliment relatiu a la quantitat de recursos utilitzats sota determinades condicions.  
 + 
 +**Compatibilitat** 
 + 
 +Capacitat de dos o més sistemes o components per a intercanviar informació i/o portar a terme les seves funcions requerides quan comparteixen el mateix entorn maquinari o programari.  
 + 
 +**Usabilitat** 
 + 
 +Capacitat del producte software per ser entès, après, usat i resultar atractiu per a l'​usuari,​ quan s'usa sota determinades condicions.  
 + 
 +**Fiabilitat** 
 + 
 +Capacitat d'un sistema o component per a exercir les funcions especificades,​ quan s'usa sota unes condicions i període de temps determinats.  
 + 
 +**Seguretat** 
 + 
 +Capacitat de protecció de la informació i les dades de manera que persones o sistemes no autoritzats no puguin llegir-los o modificar-los.  
 + 
 +**Mantenibilitat** 
 + 
 +Aquesta característica representa la capacitat del producte programari per a ser modificat efectiva i eficientment,​ a causa de necessitats evolutives, correctives o perfectives.  
 + 
 +**Portabilitat** 
 + 
 +Capacitat del producte o component de ser transferit de forma efectiva i eficient d'un entorn maquinari, programari, operacional o d'​utilització a un altre. ​
  
ca/contenidos/norma25010.txt · Darrera modificació: 2020/05/27 14:23 per jcobos