Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:interoperabilidad
The most recent version of this page is a draft.DiffThis version (2019/07/12 13:26) was approved by arius.The Previously approved version (2019/07/12 13:24) is available.Diff

Aquesta és una revisió antiga del document


Interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat de compartir informació entre components (com sistemes o dispositius) sense que es perdi el seu significat. En aquesta comunicació, s'ha de garantir l'intercanvi coherent de les dades entre departaments, organitzacions, nivells assistencials o regions, com països o continents. L'objectiu principal és proporcionar als professionals tota la informació rellevant dels seus pacients per a assegurar que el procés de presa de decisions es produeix d'una manera segura, eficient i eficaç. La interoperabilitat garanteix l'accés a la informació independentment del lloc en què s'hagi registrat, afavorint el seu re-aprofitament, minimitzant punts cecs i assegurant el continu assistencial.

La interoperabilitat no és una habilitat binària que succeeix o no, sinó que presenta diferents capes, nivells o dimensions:

  • Interoperabilitat tècnica: En aquest nivell es troben les tecnologies i protocols que permeten establir comunicació entre els components.
  • Interoperabilitat funcional o sintàctica: Afegeix intercanvi d'informació a la comunicació. Els estàndards d'aquest nivell defineixen l'estructura i format de la informació a intercanviar.
  • Interoperabilitat semàntica: És el nivell d'interoperabilitat que té per objectiu garantir que la informació es comparteix sense que es perdi el seu significat.
  • Interoperabilitat legal: Garantint que es compleix la legislació vigent en cada agent involucrat en l'intercanvi. Aquesta capa és especialment important en projectes transfronterers on l'intercanvi es produeix entre països o regions amb marcs legals diferents.
  • Interoperabilitat organitzativa: Afegeix la capa de procés de manera que l'intercanvi i ús de la informació estigui alineat amb els fluxos de treball de les institucions involucrades.

Cadascuna d'aquestes dimensions es pot garantir amb l'ús d'estàndards explícitament dissenyats per a aquest propòsit.

Des de la Fundació TIC Salut Social hem elaborat el següent vídeo explicatiu sobre interoperabilitat, estàndards i la pròpia Oficina:

Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat: identifica i defineix els estàndards per assolir la interoperabilitat entre els S.I. from Fundació TIC Salut Social on Vimeo.


You could leave a comment if you were logged in.
C:/Inetpub/vhosts/default/htdocs/wiki/data/pages/ca/contenidos/interoperabilidad.txt · Darrera modificació: 2020/06/08 13:31 per jcobos