Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:euinterop
This version (2020/06/08 13:47) was approved by jcobos.The Previously approved version (2020/06/08 13:36) is available.Diff

Interoperabilitat a la Unió Europea

En aquesta secció farem una descripció de la Interoperabilitat a nivell europeu

New European Interoperability Framework (EIRA)

Nou marc d’interoperabilitat europeu, que inclou diversos apartat; les seves idees principals i, la seva evolució durant la historia, en quines capes està composada la interoperabilitat, i quines son les solucions proposades per gestionar la interoperabilitat

Conceptes principals del EIF

 • Portabilitat de les dades
 • Inclusió i accessibilitat
 • Obertura de les dades
 • Centralització en l’usuari
 • Reusabilitat de les dades

Historia de la interoperabilitat

Abans del 2010 es crea la primera versió del EIF. Seguidament al 2010 es crea el ISA Programme (2010-2015), es crea en aquell any la segona versió del EIF, i al 2011 es crea el Communication on Open Data, que es un motor pel creixement, la innovació i la governança de la informació transparent pels ciutadans. Seguidament al 2013 es revisen les directives pel tractament de la PSI (Public Sector Information). Al 2014 es fa la regulació de eIDAS (Sistema Europeu de Reconeixement de Identitats Electròniques), i finalment al 2015 es crea el programa ISA2, i es crea la tercera versió del EIF

Descripció de les capes dins la interoperabilitat segons la UE

 • Interoperabilitat tècnica: EIF promou la compartició i el reus de les infraestructures comuns, serveis i sistemes IT
 • Interoperabilitat semàntica: EIF reclama a les administracions publiques que estructurin la informació en formats acordats
 • Interoperabilitat d’organització: EIF anima a les administracions a simplificar la organització, els processos i escoltar les necessitats dels negocis i els ciutadans
 • Interoperabilitat legal: EIF proposa que la legislació i les polítiques siguin clares, coherents i que es faci un bon us de les tecnologies digitals

Solucions d’interoperabilitat

 • EIRA: Poder utilitzar solucions d’interoperabilitat en els serveis públics
 • Cartography tool: Acces a la cartografia de solucions per prendre decisions, per compartir o descobrir la reutilització de les solucions
 • JoinUp IoP Solutions Catalogue: Oferir un bon catàleg de solucions per ajudar a la administració publica

European Interoperability Reference Architecture

Core vocabularies

ca/contenidos/euinterop.txt · Darrera modificació: 2020/06/08 13:47 per jcobos