Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

ca:contenidos:estandares:hl7v2x
This version (2019/07/12 11:56) was approved by drodriguez.The Previously approved version (2019/07/11 09:58) is available.Diff

HL7 V2.x

Introducció

HL7 versió 2.x és l'estàndard de missatgeria per a l'intercanvi electrònic de dades de salut de HL7 International, en els àmbits clínic, assistencial, econòmic i logístic, més àmpliament usat a nivell internacional en l'àmbit sanitari.

Algunes de les seves avantatges són:

 • És compatible amb la majoria de les interfícies comunes utilitzades en la indústria de la salut a nivell mundial.
 • Proporciona un marc per a les negociacions del que no està a l'estàndard, gràcies als perfils de missatgeria.
 • Redueix els costos d'implementació.
 • Per cada nova versió llançada de l'estàndard es prioritza mantenir la compatibilitat amb versions anteriors.

Originalment el format dels missatges HL7 és en text pla, separant cada un dels camps per “pipelines” o barres verticals, si bé a partir de la versió 2.3 es va introduir el format XML, el qual aportava alguns avantatges en utilitzar un mecanisme de intercanvi més genèric, sent la principal desavantatge l'augment de mida dels missatges.

La versió de missatgeria HL7 més estesa a nivell internacional és la v2.5, encara que HL7 ha publicat versions superiors que milloren i corregeixen aquesta versió, sent la v2.8.2 l'última publicada.

La documentació de l'estàndard HL7

La documentació de l'estàndard HL7 v2.x està organitzada per capítols en format PDF, i aquests es poden descarregar des de la pàgina web oficial de HL7.

El capítol més important de tots és el capítol 2, el capítol de Control, que descriu quines són les regles que cal seguir per poder construir un missatge HL7 correctament. És el capítol que serveix per entendre el funcionament de l'estàndard.

La resta de capítols (a part dels apèndixs i altres documents), mostren l'estructura dels diferents tipus de missatges que hi ha segons el cas d'ús que es vulgui implementar. Per exemple, el capítol 4 mostra els tipus de missatges i estructures relacionats amb ordres clíniques, i el capítol 7 mostra els tipus de missatges existents per poder enviar missatges de resultats.

A continuació es mostra una breu descripció dels capítols més destacats de l'estàndard HL7 v2.x:

 • Capítol 1 Intro . Capítol d'introducció que proporciona una visió general de l'estàndard HL7, així com l'objectiu d'aquest.
 • Capítol 2 Control . És el cor de l'estàndard i d'obligada lectura per a qualsevol persona que busqui adquirir coneixements de l'estàndard HL7. Descriu les regles que s'apliquen a tots els missatges HL7. El capítol 2, a part del propi capítol de Control, també conté annexos amb informació rellevant com els tipus de dades existents o les taules que es poden utilitzar en els camps d'HL7.
 • Capítol 3 PatientAdmin : Proporciona els missatges utilitzats per a la transmissió d'informació demogràfica i de visita nova o actualitzada sobre els pacients. Alguns exemples habituals en aquest capítol són l'ADT^A01 Admit/Visit Notification, l'ADT^A03 Discharge/End Visit, o l'ADT^A08 Update Patient Information.
 • Capítol 4 Orders : Proporciona informació sobre el conjunt de missatges referents a ordres (peticions) i la seva realització. Alguns exemples habituals en aquest capítol són el OMG^O19 General clinical order message, el OML^O21 Laboratory order message, o el ORG^O20 General clinical order acknowledgement message.
 • Capítol 5 Queries : Proporciona informació i regles respecte a les consultes i respostes que es realitzen entre sistemes d'informació.
 • Capítol 7 Observations : Proporciona informació sobre el conjunt de missatges utilitzats per transmetre resultats i observacions. Un exemple habitual en aquest capítol és el ORU^R01 Unsolicited Observation Message.
 • Capítol 10 Scheduling : Proporciona informació sobre el conjunt de missatges utilitzats per a la programació i utilització de recursos o la prestació d'un servei a la citació d'un pacient.

You could leave a comment if you were logged in.
ca/contenidos/estandares/hl7v2x.txt · Darrera modificació: 2019/07/12 11:56 per drodriguez